Om denne tjenesten

Tjenesten skal brukes når et foretak søker om sentral godkjenning for ansvarsrett, eller når et foretak søker om å gjøre endringer i sin sentrale godkjenning.

Behandlingstid for søknaden er om lag fire uker.

Tjenesten skal brukes av foretak i byggenæringen.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Profil . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med  sikkerhetsnivå 3  eller høyere.

  • Vitnemål, fagbrev eller annen dokumentasjon på utdanning
  • Referanseprosjekter som beskriver erfaringen, kompetansen og gjennomføringsevnen foretaket ditt har
  • Kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset de aktivitetene foretaket ditt søker godkjenning for
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket

Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 9, 10 ,11 og 13.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte hos DiBK svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

E-post: post@dibk.no
Telefon: 22 47 56 00

Åpne kontaktskjema