Enhver virksomhet som skal starte med renhold må før driften starter søke godkjenning hos Arbeidstilsynet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle renholdsvirksomheter skal søke om offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet. Med renholdsvirksomhet mener vi virksomhet som selv tilbyr renholdstjenester, eller som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Hva skal til for å bli godkjent renholdsvirksomhet?

Arbeidsgivere må den dokumentere at virksomheten har

1.    knyttet til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste   jf. arbeidsmiljøloven § 3-3

Krav om vedlegg til søknaden:

 

2.    verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) jf. arbeidsmiljøloven kap. 6 og 7

Krav om vedlegg til søknaden:

  • Kopi av kontaktinformasjon til verneombud. Virksomheter med færre enn ti arbeidstakere kan avtale en annen ordning. Den må være skriftlig og undertegnet av alle ansatte.
  • Kopi av referat fra det siste møtet i Arbeidsmiljøutvalget. Virksomheter med mer enn 50 ansatte skal ha AMU.

 

3.    skriftlige arbeidsavtaler   for alle grupper av ansatte i virksomheten jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6

Krav om vedlegg til søknaden:

  • Kopi av utfylte og signerte arbeidsavtaler for ulike arbeidsordninger som brukes i virksomheten (fast, deltid, midlertidig, utleie osv.).

 

4.    oppfylt kravene om minstelønn   jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter

Krav om vedlegg til søknaden:

  • Kopi av skriftlig beregning (for eksempel kopi av lønnsslipp) som viser at renholderen lønnes i henhold til allmenngjøringsforskriften. Lønn pr. time må gå frem av dokumentasjonen.

 

5.   en forsikringsordning   som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon ved skade eller sykdom som skyldes arbeidet jf. lov om yrkesskadeforsikring

Krav om vedlegg til søknaden:

  • Kopi av den eller de sidene i forsikringsbeviset som viser at arbeidstakeren/arbeidstakerne får utbetalt penger hvis de får en yrkesskade eller -sykdom

Andre krav til dokumentasjon

Søker du for et enkeltpersonforetak uten ansatte renholdere der det bare er du eller din ektefelle som utfører renholdsarbeidet?

Da skal du legge ved dokumentasjon som viser navn, fødselsnummer og at dere er gift. Gyldig dokumentasjon er f.eks. kopi av vielsesattest eller den delen av likningsattesten som viser fødselsnumrene til deg og din ektefelle.

Søker du for et ANS-/DA-selskap?

Da må alle deltakere sende inn navn og fødsels- og personnummer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kravet om godkjenning av renholdsvirksomheter er begrunnet i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Du finner forskriften her:

FOR-2012-05-08-408 Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Noe du lurer på? Se arbeidstilsynets nettsted

Alle renholdsvirksomheter skal godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig i Norge. I tillegg må alle renholdere i virksomheten bære HMS-kort på jobben.

Søk om godkjenning ved å fylle ut og sende inn dette elektroniske skjemaet via Altinn. Søknaden blir behandlet av Arbeidstilsynet, og du får skriftlig beskjed når du kan bestille HMS-kort.

Over ser du hvilken dokumentasjon du må ha på plass for å bli godkjent. Det blir enklest å fylle ut søknadsskjemaet hvis du har vedleggene klare før du begynner.

Feilinnsending

Oppdager du feil i skjemaet etter at du har sendt det inn? Ta kontakt med svartjenesten (se høyre spalte) eller opprett en kopi av søknaden, rett opp feilen og send den inn på nytt.

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema