Ved arbeid med asbest eller asbestholdig materiale skal dere sende melding til Arbeidstilsynet på forhånd. Send inn meldingen så tidlig som mulig, og senest én uke før dere skal starte arbeidet. Det er kun virksomheter som har tillatelse for å arbeide med asbest, som kan ta på seg slike oppdrag, og som skal sende inn melding.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Se send melding om arbeid med asbest for veiledning til utfylling av skjemaet.

Alle virksomheter som har tillatelse til å arbeide med asbest og asbestholdige materialer.

I meldingen skal dere gi informasjon om

  • hvor dere skal arbeide med asbest
  • når dere skal gjøre arbeidet
  • hvilke materialer dere skal håndtere
  • hvilket arbeid dere skal gjøre
  • antall arbeidstakere som skal gjøre arbeidet
  • hvilke tiltak dere har for å begrense arbeidstakernes eksponering for asbest
  • hvilke tiltak dere har for å forhindre forurensing

I tillegg skal dere bekrefte at arbeidstakerne har hatt opplæring.

Dere skal sende inn melding om arbeid med asbest fordi Arbeidstilsynet skal kunne vurdere om arbeidet er planlagt etter regelverket før dere starter.

Det er bare arbeidstakere med spesiell opplæring som kan arbeide med asbest eller asbestholdig materiale.

Arbeidstilsynet om asbest

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema