Alle virksomheter som skal rive, reparere eller vedlikeholde asbestholdig materiale, må søke om tillatelse til slikt arbeid fra Arbeidstilsynet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle virksomheter som skal rive, reparere eller vedlikeholde asbestholdig materiale.

Søknaden skal ha opplysninger om

  • erfaringen deres med arbeid med asbest fra tidligere
  • hvilken type arbeid dere søker tillatelse til
  • hvilket arbeid dere skal gjøre
  • hvordan dere vil organisere og lede arbeidet
  • opplæring av arbeidstakerne
  • helseundersøkelse av arbeidstakerne

I tillegg må dere legge ved instruks for arbeidet og eventuelle uttalelser fra verneombud eller representant for de ansatte, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjenesten.

Les mer om hva søknaden skal inneholde (arbeidstilsynet.no).

I tillegg til å søke om tillatelse for å arbeide med asbest, må dere også sende melding til Arbeidstilsynet før hvert asbestoppdrag (arbeidstilsynet.no).

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema