Denne tjenesten skal brukes for å søke om attest A1 og avklaring av trygdetilhørighet for arbeidstakere som er midlertidig utsendt til et EØS-land eller Sveits.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Når en virksomhet sender en arbeidstaker på midlertidig oppdrag til et EØS-land eller Sveits. Dersom arbeidstakeren er nyansatt, må arbeidsforholdet være registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret før søknaden sendes inn.

Hvis søknaden gjelder en periode som startet før 01.06.2012, må i stedet søknadsskjema NAV 02-08.07 og arbeidsgiverskjema NAV 02-08.08 benyttes.

Har arbeidstakeren flere påfølgende utenlandsperioder, må det sendes inn egen søknad for hver periode.   

Merk: Skjemaet skal ikke brukes hvis arbeidstakeren veksler regelmessig mellom å jobbe i Norge og ett eller flere annet land. Da skal arbeidstakeren i stedet bruke skjema NAV 02-08.07.

For å søke om attest A1 som bekrefter at arbeidstakeren fortsatt omfattes av norsk trygdelovgivning og ikke skal betale trygdeavgift til andre land.

Virksomheten som sender en arbeidstaker på midlertidig oppdrag til et EØS-land eller Sveits, eventuelt også den aktuelle arbeidstakeren.

NAV trenger opplysninger både fra arbeidsgiver og arbeidstakeren som sendes ut. Hvis arbeidstakeren har gitt fullmakt, kan arbeidsgiver /arbeidsgivers representant fylle ut hele skjemaet. Hvis arbeidstakeren ikke har gitt fullmakt, må vedkommende  selv fylle ut en del av skjemaet. Du finner mer informasjon om dette under «Mer om skjemaet».

Tjenesten krever minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Skjemaet skal benyttes av personer som representerer en underenhet - ikke en juridisk enhet.

For å fylle ut dette skjemaet for arbeidsgiver, må du enten ha rollen «Lønn og personalmedarbeider» eller enkeltrettigheten «Søknad om A1 for utsendte arbeidstakere innen EØS/Sveits».

Dersom du som arbeidsgiver benytter et eksternt firma for å fylle ut og sende inn slike søknader på vegne av dere, må denne eksterne virksomheten gis tilganger i Altinn. Det gjør du ved å delegere enkeltrettighetene til skjemaet «Søknad om A1 for utsendte arbeidstakere innen EØS/Sveits» og meldingstjenesten «Kopi av søknad om A1 for utsendte arbeidstakere innen EØS/Sveits» til denne virksomheten.

Dersom arbeidsgiver eller en ekstern virksomhet i tillegg har fullmakt til å fylle ut arbeidstakerdelen, vil denne virksomheten også få en separat melding tilbake med kopi av innsendt søknad. Fyller arbeidstakeren selv ut sin del, blir melding med kopi av søknad sendt til arbeidstakeren.

Du kan se hvilke roller og rettigheter du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få en som har rollen til å delegere den til deg. Det er kun daglig leder/hovedadministrator som kan delegere enkeltrettigheten. Her finner du informasjon om hvordan man går fram for å delegere rettigheter.

Hvis arbeidsgiveren/representanten også skal fylle ut på vegne av arbeidstakeren, må det legges ved skriftlig fullmakt i pdf-format.

Fullmakten må inneholde
 • navn på fullmektigen og organisasjonsnummer til virksomheten der fullmektigen er ansatt
 • informasjon om hva fullmakten dekker, og i hvilken periode
 •  navnet og underskriften til arbeidstakeren som gir fullmakt

Skjemaet inneholder en arbeidsgiverdel og en arbeidstakerdel, som begge må være fylt ut før skjemaet kan sendes inn.

Utfyllingen må startes av arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren ikke har gitt fullmakt, må vedkommende få delegert tilgang for selv å kunne fylle ut sin del. Dette gjøres fra innboksen, ved å trykke på lenken «Del og gi tilgang».

Merk: Arbeidsgiver/representanten vil ikke kunne se opplysninger som er gitt av arbeidstakeren, med mindre det foreligger fullmakt.

Hvis arbeidstakeren ikke kan, eller ikke ønsker, å logge seg inn på tjenesten, og heller ikke ønsker å gi fullmakt til arbeidsgiver/representanten, må søknaden i stedet sendes inn til NAV på papir eller lastes opp for innsending via nav.no. Arbeidstakeren må da benytte søknadsskjema NAV 02-08.07, og arbeidsgiver må benytte tilleggsskjema for arbeidsgiver NAV 02-08.08.

I dette skjemaet ber vi om opplysninger både fra deg og arbeidsgiveren din..

Hvis du har gitt fullmakt til arbeidsgiveren din eller arbeidsgiverens representant, trenger du ikke fylle ut noe selv. Under «Hva skal jeg legge ved?» kan du lese hva fullmakten må inneholde. Du vil kunne se søknaden på Ditt NAV etter at den er mottatt.

Dersom du ikke ønsker å gi fullmakt til arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens representant, må du fylle ut en del av skjemaet selv. Utfyllingen må startes av arbeidsgiveren din / representanten. Du vil motta en melding med lenke til skjemaet i innboksen din når du kan logge deg inn og fylle ut din del. Etter at skjemaet er sendt inn, vil du motta melding med kopi av søknaden i innboksen din. Du vil også kunne se søknaden på Ditt NAV.

Altinn faser ut gammel teknologi-plattform i løpet av sommeren 2025.
Plattformen har en del utfordringer med tanke på tilgjengelighet (Altinns tilgjengelighetserklæring) som ikke kan rettes uten at tjenester flyttes. Disse gjenspeiles i NAVs tilgjengelighetserklæring for Altinn II skjemaer.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter internasjonalt  + 47 21 07 37 00

Åpne kontaktskjema