Opprydding klientdelegering

Litt forsinket er sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisorrollene gjennomført. Dette betyr at alle tjenester er koblet til de nye rollene som ble opprettet i Altinn.


Slettingen innebærer at klientdelegeringer som er gjort på følgende roller er fjernet:

Lønn- og personalmedarbeider

Regnskapsmedarbeider

Begrenset signeringsrettighet

Revisorattesterer

Primærnæring og næringsmiddel

Utfyller/innsender

Dersom noen som savner tilganger til klienter må det klientdelegeres på de nye revisor- og regnskapsførerrollene.

Informasjon om de nye rollene finner du her.

Åpne kontaktskjema