Nye roller for regnskapsførere og revisorer

Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann


Rollene vil til å begynne med ikke gi tilgang til noen tjenester, men vil likevel vises i rollelister i Altinn. Rollene vil gradvis gis tilgang til de ulike tjenestene regnskapsførere og revisorer trenger tilgang til. Når alle tjenester er koblet til de nye rollene, vil det være nok å delegere én rolle per klient til den ansatte i regnskapsfører- eller revisorselskapet.

De nye rollene er:

For regnskapsfører:

  • Regnskapsfører med signeringsrettighet – tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet – tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere
  • Regnskapsfører lønn – tilgang til lønnsrelaterte tjenester, inkludert mulighet til å signere

For revisor:

  • Ansvarlig revisor – tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
  • Revisormedarbeider – tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere

Rollene kan delegeres så snart de er tilgjengelige. Når alle tjenester er koblet til de nye rollene, vil Altinn fjerne koblingen mellom rollene regnskapsfører/revisor i Enhetsregisteret og de Altinn-rollene serviceenhetene må delegere i dag. Altinn vil gi tydelig beskjed minst tre måneder før denne koblingen slettes, for å sikre at alle rekker å delegere nye roller innen denne endringen skjer.

Åpne kontaktskjema