Bionova - tilskott til bioøkonomi og klimatiltak

Bionova er satsinga på bioøkonomi og klimatiltak for jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringane. Innovasjon Norge kan finansiere løysingar som bidrar til målet om eit lågutsleppsamfunn.


Bionova er eit verktøy som bidrar til å nå Noreg sitt klimamål for 2030 og å bli eit lågutsleppsamfunn i 2050. Bionova skal samtidig bidra til innovasjon og verdiskaping innan bioøkonomien knytt til jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringane.

Finansiering gjennom Bionova er mogleg gjennom ordninga Tilskott til bioøkonomiprosjekter og Fornybar energi i landbruket.

Åpne kontaktskjema