Tilskot til bioøkonomiprosjekt

Skal bedrifta di utvikla løysingar som aukar verdiskapinga basert på ressursar frå hav, jord og skog? Det kan vera mykje å tena på høgare foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestraumar til nye produkt


Kven kan få finansiering?

Både små og store bedrifter som utviklar og tek i bruk løysingar for produksjon, foredling og distribusjon av bioressursar.

Kva kan finansierast?

Innovasjon Noreg finansierer utviklingsprosjekt i og på tvers av verdikjedene for bioressursar. 

Innovasjon Noreg om tilskot til bioøknomiprosjekt

Åpne kontaktskjema