Tilskudd til bioøkonomiprosjekt

Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter.


Hvem kan få finansiering?

Både små og store bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, foredling og distribusjon av bioressurser kan få finansiering.

Hva kan finansieres?

Innovasjon Norge finansierer utviklingsprosjekter i og på tvers av verdikjedene for bioressurser.

Innovasjon Norge om tilskudd til bioøknomiprosjekt

Åpne kontaktskjema