Fornybar energi i landbruket

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulera landbruket til å produsera, bruka og levera fornybar energi, og dessutan ta i bruk nye teknologiar som gir klima- og miljøeffekt.


Kven kan få finansiering?

Det er primært bønder og skogeigarar som kan få finansering.
For kompetansetiltak og forstudium kan vi gi støtte til organisasjonar der bønder eller skogeigarar er medlemmer eller eigarar, eksempelvis skogeigarlag og allmenning.

Det kan gjevast tilskot eller ein kombinasjon av tilskot og lån.

Innovasjon Noreg om støtte til fornybar energi i landbruket

Åpne kontaktskjema