Fornybar energi i landbruket

Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.


Hvem kan få finansiering?

Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering.
For kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån.

Innovasjon Norge om bioenergiprogrammet

Open contact form