Fornybar energi i landbruket

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi, samt ta i bruk nye teknologier som gir klima- og miljøeffekt.


Hvem kan få finansiering?

Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering.
For kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån.

Innovasjon Norge om bioenergiprogrammet

Open contact form