Bionova - tilskudd til bioøkonomi og klimatiltak

Bionova er satsingen på bioøkonomi og klimatiltak for jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene. Innovasjon Norge kan finansiere løsninger som bidrar til målet om et lavutslippssamfunn.


Bionova er et verktøy som bidrar til å nå Norges klimamål for 2030 og å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Bionova skal samtidig bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene.

Finansiering gjennom Bionova er mulig gjennom ordningen Tilskudd til bioøkonomiprosjekter og Fornybar energi i landbruket.

Open contact form