Last ned dokumentmaler


Aksjeselskap (AS/ASA)

Aksjeeigarbok  
Aksjonæravtale
Stifting av aksjeselskap
Stiftelsesdokument og vedtekter (bokmål)
Innkalling til generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll (kapitalauke) (bokmål)
Styremøteprotokoll (bokmål)

Ansvarleg selskap (DA/ANS)

Selskapsavtale ANS (bokmål)
Selskapsavtale DA (bokmål)
Selskapsmøteprotokoll (bokmål)

Andre organisasjonsformer

Stiftelsesdokument og vedtekter for forening 
Stiftelsesdokument og vedtekter for samvirkeforetak (bokmål) 
Stiftelsesdokument for stiftelser (bokmål) 
Vedteker for stiftelser (bokmål)

Arbeidsgivarforhold

Arbeidsavtale
Lønnskalkulator - kva kostar ein arbeidstakar? (bokmål)
Attest (bokmål)
Avskjedigelse (bokmål)
Avtale heimekontor
Avtale kompetanseutvikling (bokmål)
Avtale om tilkalt hjelp (bokmål)
Eigenmelding
Ferieplan (bokmål)
Avtale om firmabil (bokmål)
Medarbeidersamtale (bokmål)
Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold (bokmål)
Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold (bokmål)
Oppsigelse i prøvetiden (bokmål)
Permitteringsvarsel (bokmål)
Skriftlig advarsel (bokmål)
Sluttavtale (bokmål)
Sluttintervju (bokmål)
Stillingsinstruks for daglig leder (bokmål)

Marknadsføring

Aktivitetsplan marknadsføring
Annonseplan
Medieplan
Pressemelding (bokmål)

Rekneskap og revisjon

Dagsrapport
Driftsbudsjett
Køyrebok
Likviditetsbudsjett
Lønnsgrunnlag lønnsslipp
Oppstartsbudsjett (bokmål)
Timeliste
Vareteljingsliste
Økonomiske nøkkeltal

Anna

Disposisjon forretningsplan
Oppstartsbudsjett (bokmål)
Prosjektplan
Statusrapport
Sluttrapport

Åpne kontaktskjema