Landbruk (RF-1177) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1177 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Har du bokføringsplikt og driv jordbruk, gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring eller reindrift, skal du levere RF-1177 som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Ved sal av gardsbruk/skogeigedom, må det leggjast ved fordeling av vederlag på jord, skog, bustader og øvrige driftsmidlar og korleis gevinstane er utrekna.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema