Landbruk (RF-1177) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1177 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Har du bokføringsplikt og driver jordbruk, gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring eller reindrift, skal du levere RF-1177 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Ved salg av gårdsbruk/skogeiendom, må det vedlegges fordeling av vederlag på jord, skog, boliger og øvrige driftsmidler og hvordan gevinster er beregnet.
Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form