Om denne tenesta

  • Bingoentreprenørar skal rapportere 4 gonger kvart år. 
  • Foreiningsbingo i pott rapporterer 2 gonger kvart år. 
  • Foreiningsbingo uten pott rapporterer innan 6 veker etter ferdigspelt løyveperiode. 
  • Rapport for lotteri skal leverast innan 4 måneder etter siste salgsdato i lotteriet. 

 

Feilinnsending

Ved feilinnsending kan du kontakte oss på 57828000 eller postmottak@lottstift.no

Lag, organisasjonar og entreprenørar som har løyve til bingo og lotteri.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla  Utfyllar/innsendar .

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Kva vedlegg som blir kravd er avhengig av kva du søkjer om. Basert på dine valg kjem det opp oversikt over vedlegg som skal sendast inn med skjemaet. Merk, det er ikkje alle rapportar som har krav om vedlegg.

Du finn oversikt over forskrifter og forarbeid til lova på våre nettsider:

https://lottstift.no/lotteritilsynet/nb/om-lotteritilsynet/lov-og-regelverk-2/

Rapportskjema for lotteri og bingo.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
postmottak@lottstift.no
57828000

Åpne kontaktskjema