Rapportere inn regnskapstall for bingo og lotteri.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

  • Bingoentreprenører skal rapportere 4 ganger hvert år.
  • Foreningsbingo i pott rapporterer 2 ganger hvert år. 
  • Foreningsbingo uten pott rapporterer innen 6 uker etter ferdigspilt tillatelsesperiode. 
  • Rapport for lotteri leveres innen 4 måneder etter siste salgsdato i lotteriet. 

Feilinnsending

Ved feilinnsending kan du kontakte oss på 57828000 eller postmottak@lottstift.no

Lag, organisasjoner og entreprenører som har tillatelse til bingo og lotteri.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Utfyller/innsender .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Tilgangsstyring . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvilke vedlegg som kreves er avhengig av hva du søker om. Basert på dine valg kommer det opp oversikt over vedlegg som skal sendes inn med skjemaet. Merk, det er ikke alle rapporter som har krav om vedlegg.

Lov om lotterier av 24.02.95 nr. 11.

Du finner oversikt over forskrifter og forarbeider til loven på våre nettsider:https://lottstift.no/lotteritilsynet/nb/om-lotteritilsynet/lov-og-regelverk-2/

Rapportskjema for lotteri og bingo.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
postmottak@lottstift.no
57828000

Åpne kontaktskjema