Om denne tenesta

Kvartalsvis innlevering

Innleveringsfrister:

1. kvartal: 30. april

1. halvår: 30. juli

1-3 kvartal: 30. oktober

Heile året: 30. januar

Alle forsikringsselskap er pliktige til å rapportere nøkkeltal til Finanstilsynet kvart kvartal. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.

Du kan sjå hvilke roller du har for ein aktør på sida Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Skjemaet skal ha eitt vedlegg, excelarket med nøkkeltal.

Korrekt versjon av Excelarket finn du i celle A2 i arkfanen Forside 

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema