Rapportering av nøkkeltall til Finanstilsynet. Vedlagt dette skjemaet skal det være et utfylt Excelark med nøkkeltall.

To the inbox

About this form

Kvartalsvis innlevering

Innleveringsfrister:

1. kvartal: 30. april

1. halvår: 30. juli

1-3 kvartal: 30. oktober

Hele året: 30. januar

Alle livsforsikringsforetak er pliktige til å rapportere nøkkeltall til Finanstilsynet hvert kvartal. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet skal ha ett vedlegg, excelarket med nøkkeltall.

Hent ned Excel-malen fra denne lenken.  Fyll ut og legg excelarket som vedlegg til dette Altinnskjemaet.

Korrekt versjon av Excelarket finnes i celle A2 i arkfanen Forside

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Open contact form