Skjemaet nyttast av AIF-forvaltarar med konsesjon frå Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond og registreringspliktige AIF-forvaltarar.

Skjemaet nyttast til rapportering for AIF-forvaltarar.

For meir informasjon sjå Finanstilsynet sine nettsider, samt fagleg og teknisk rettleiing.

 

Til innboksen

Om denne tenesta

Rapporteringshyppigheten for alternative investeringsfond er stort sett samanfallande med rapporteringa for AIF-forvaltarar, men kan avvike noko, avhengig av blant anna storleiken på forvaltningskapitalen, jf. reglane i forordning (EU) nr. 231/2013 artikkel 110.

Frist for innsending er anten

·         - årleg (31. januar)

·         - halvårleg (31. juli og 31. januar)

·         - kvartalsvis (31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober)

For alternative investeringsfond som er fond-i-fond, er fristen forlenga med 15 dagar.

Skjemaet skal brukes av:

- AIF-forvaltarar som har tillating frå Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond.

- Registreringspliktige AIF-forvaltarar.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på siden Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Om du ikkje har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan du logge inn med eigendefinert ID (nivå0) – bruk lenka https://www.altinn.no/ui/Authentication/SelfIdentified

 

 

KontaktInfo

Ved spørsmål, kontakt AIFMD-rapportering@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema