Viss du ønskjer å fjerne samtykke kan dette gjerast ved å gå inn på Profil → Samtykke, og velje det samtykke du ønskjer å fjerne. Da vil du kunne klikke på Fjern samtykke øvst til høgre. 

Har du gitt eit eingangssamtykke til banken, kan ikkje dette trekkast.


Åpne kontaktskjema