Samtykke

Brukaren kan gi samtykke til at ein tredjepart skal få mellombels innsynsrett på eit spesifikt sett med opplysningar om brukaren som tidligare er innhenta.

Åpne kontaktskjema