Din kontaktinformasjon for verksemda gjer deg varsel på dei skjema og tenester du har rett til å sjå, på vegne av verksemda. Viss du har registrert kontaktinformasjonen din her, vert du berre varsla om sendingar som du har rollar/rettar til å sjå i Altinn på den aktuelle verksemda.

Det er avsendar av meldinga som vel om det skal sendast ut varsel. Du kan sjå om det er sendt ut varsel på sms/e-post ved å trykkja på meldinga du har i innboksen din og så trykkjer du på Aktivitetslogg.

Her ser du korleis du kan få varsling berre på spesifikke tenester.


Åpne kontaktskjema