Hva er varslingsadresser for virksomheten?

Varslingsadresser er e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer.
Varslingsadressene brukes av det offentlige for å varsle virksomheten om viktige meldinger som leveres i Altinn. Det betyr at når virksomheten har oppgitt en eller flere varslingsadresser, slipper virksomheten å få meldingene i papirpost.

Alle virksomheter i Enhetsregisteret har plikt til å melde minst én varslingsadresse, jf. forskrift til enhetsregisterloven § 8a. Plikten omfatter ikke underenheter, men egne varslingsadresser kan meldes for disse hvis virksomheten har behov for det.

Varslingsadressene er bare tilgjengelig for offentlige myndigheter. Virksomhetene har fremdeles anledning til å frivillig registrere e-postadresse og mobiltelefonnummer som skal være offentlig tilgjengelig i Enhetsregisteret. Disse vil ikke bli brukt som varslingsadresser.

Hvordan melder jeg varslingsadresse?

Alle virksomheter som skal registreres i Enhetsregisteret må samtidig melde varslingsadresse. Dette gjelder ikke ved registrering av underenheter.
For eksisterende virksomheter må varslingsadresse meldes eller endres ved å gå inn på virksomhetens profil i Altinn.

Hvem kan melde varslingsadresser for virksomheten?

Følgende roller i Enhetsregisteret kan oppdatere varslingsadresser for virksomheten: Daglig leder, styreleder, nestleder, styremedlem, innehaver, bobestyrer, bestyrende reder, norsk representant for utenlandske selskap, forretningsfører eller kontaktperson.

Personer med altinnrollen Hovedadministrator eller Signerer av Samordnet registermelding, kan også oppdatere varslingsadresser for virksomheten.

Hva er formålet med varslingsadresser?

Formålet med varslingsadresser er å sikre at alle virksomheter skal kunne kommunisere digitalt med det offentlige. For at virksomheter skal kunne motta enkeltvedtak og andre viktige meldinger digitalt, er det offentlige pålagt å varsle om at slike meldinger er sendt. Til dette må det offentlige ha tilgang på varslingsadresser. De skal brukes til varsling etter eForvaltningsforskriften § 8 tredje ledd, i forbindelse med saksbehandling og utføring av forvaltningsoppgaver for øvrig.

Et forvaltningsorgan som har sendt varsel til en innmeldt varslingsadresse, har oppfylt sin varslingsplikt etter eForvaltningsforskriften § 8 tredje ledd.
Du kan lese mer om digital varslingsadresse i høringssaken på regjeringen.no.


Åpne kontaktskjema