Klientdelegering er ein funksjonalitet som gir rekneskapsførar/revisor/bustyrar høvet til å delegere roller og rettar frå klientane til dei tilsette i serviceeininga/bustyrer ein represenrerer. 

For å kunne utføre kliendelegering for serviceeininga/bustyrer må ein ha rollen Klientadministrator (rekneskapsfører/revisor) eller Konkursbo tilgangstyring (bustyrer)

Det er mogleg å utføre kliendelegering enkeltvis eller klientdelegering på fil. Klientdelegering enkeltvis vert brukt når du ønskjerå delegere til enkeltpersonar, medan klientrelegering på fil vert brukt når ein ønskjer å delegere mange rettar samstundes til ein eller fleire tilsette. 


Åpne kontaktskjema