Aktivitetsloggen finn du under Profil → Andre med rettar til skjema og tenester eller Andre med rettar til verksemda

Merk at du må ha rollen Tilgangsstyring for å få tilgang til å sjå aktivitetsloggen.

Du kan sjå når og av kven ei rolle vart gitt via spørsmålsteiknet, til høgre for tildelt rolle. Gjelder det Skjema og tenester du har rett til er ikkje rollen Tilgangsstyring påkravd.


Åpne kontaktskjema