Aktivitetsloggen finner du under Profil → Andre med rettigheter til skjema og tjenester eller Andre med rettigheter til virksomheten.

Merk at du må ha rollen Tilgangsstyring for å få tilgang til å se aktivitetsloggen.

Du kan også se når og av hvem en rolle ble gitt via spørsmålstegnet, til høyre for tildelt rolle. Gjelder det Skjema og tjenester du har rettighet til er ikke rollen Tilgangsstyring påkrevd.


Åpne kontaktskjema