Ein Hovedadministrator kan delegere alle enkelttenester og rollar for ein verksamd, også enkelttenester og rollar man ikkje har sjølve.

Hovedadministrator-rolla kan kun delegerast av dagleg leiar, styrets leiar, bestyrende reder, innehaver, deltakar med delt ansvar eller deltakar med fullt ansvar. Har du fått delegert rolla Hovedadministrator kan du ikkje gi den videre til nokon andre.


Åpne kontaktskjema