En Hovedadministrator kan delegere alle enkelttjenester og roller for en virksomhet, også enkelttjenester og roller man ikke har selv.  

Hovedadministrator-rollen kan kun delegeres av daglig leder, styrets leder, bestyrende reder, innehaver, deltaker med delt ansvar eller deltaker med fullt ansvar. Har du fått delegert rollen Hovedadministrator kan du ikke gi den videre til andre.


Åpne kontaktskjema