Har du rolla Tilgangsstyring eller Hovudadministrator, kan du hente ned ei fil med oversikt over alle roller og rettar.

Fila kan du hente ved å gå til menypunktet Profil og Andre med rettar til verksemda. Vel Last ned til fil.

Det er ei zipfil som inneheld 2 csv-filer, som kan opnast i Excel. Den eine med oversikt over alle rettar og den andre med alle roller. Det er også mogleg å inkludere delegeringar til undereiningar. På organisasjonsformane kommune og fylke, viser den og delegeringar på organisasjonsledd og deira undereiningar.


Åpne kontaktskjema