Hvis du har rollen Tilgangsstyring eller Hovedadministrator, kan du laste ned fil med oversikt over alle delegerte enkelttjenester og roller.

Filen laster du ned ved å gå til Profil og Andre med rettigheter til virksomheten trykk så på Last ned til fil. 

Dette er en zipfil som inneholder 2 csv filer, som kan åpnes i Excel. Den ene med oversikt over alle enkelttjenester og den andre med alle roller. Det er også mulig å inkludere delegeringer til underenheter. På organisasjonsformene kommune og fylke, viser den også delegeringer på organisasjonsledd og underenheter.


Åpne kontaktskjema