• Brukaren eller systemet har ikkje rett til å levere på vegne av gitt avgiver.
  • Sjekk at det er lagt inn riktig fødselsnummer/organisasjonsnummer i datasystemet.
  • Sjekk at du og ev. verksemda har rolle til å utføre sending/henting på tenesta du forsøker å bruke. Dette ser du under Profil Skjema og tenester du har rett til og ev. Andre med rettar til verksemda.
  • Sjekk at du brukar riktig datasystem ID

Åpne kontaktskjema