• Brukeren eller systemet har ikke rettighet til å levere på vegne av gitt avgiver.
  • Sjekk at det er lagt inn riktig fødselsnummer/organisasjonsnummer i datasystemet.
  • Sjekk at du og ev. virksomheten har rolle til å utføre sending/henting på tjenesten du forsøker å bruke. Dette ser du under Profil Skjema og tjenester du har rettighet til og ev. Andre med rettigheter til virksomheten.
  • Sjekk at du bruker riktig datasystem ID.

Åpne kontaktskjema