Viss du ønskjer å overføre data frå ein sjølvregistrert brukar til ny brukar med fødsels- eller D-nummer, så kan dette gjerast under Profil → Avanserte innstillingar → Overfør brukar.


Åpne kontaktskjema