Hvis du ønsker å overføre data fra en selvregistrert bruker til et fødsels- eller D-nummer, så kan dette gjøres under Profil → Avanserte innstillinger → Overfør bruker


Åpne kontaktskjema