Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

  • Daglig leiar
  • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
  • Innehavar
  • Norsk representant for utenlandsk eining

Åpne kontaktskjema