Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

  • Styrande reiar
  • Bustyrar
  • Daglig leiar
  • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
  • Innehavar
  • Komplementar (berre fødselsnummer)
  • Norsk representant for utenlandsk eining
  • Styret sin leiar

Åpne kontaktskjema