Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

Styrande reiar
Bustyrar
Daglig leiar
Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
Innehavar
Komplementar (berre fødselsnummer)
Kontaktperson i kommune/fylkeskommune
Norsk representant for utenlandsk eining
Sameigarar (registrert hos Skatteetaten)
Styret sin leiar


Åpne kontaktskjema