Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne roller:

 • Styrande reiar
 • Bustyrar
 • Daglig leiar
 • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
 • Forretningsførar
 • Innehavar
 • Komplementar (berre fødselsnummer)
 • Kontaktperson i kommune/fylkeskommune
 • Kontaktperson (øvrige einingar bl. a organisasjonsledd)
 • Nestleiar i styret *
 • Norsk representant for utenlandsk eining
 • Sameigarar (registrerte hos Skatteetaten)
 • Styremedlem *
 • Styret sin leiar

* Desse eksterne rollene er ikkje førehandstildelt nokon av rollene Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som krevs for å kunna delegere vidare


Åpne kontaktskjema