Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

 • Styrande reiar
 • Bustyrar
 • Daglig leder
 • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)Forretningsfører
 • Innehaver
 • Komplementar (berre fødselsnummer)
 • Kontaktperson i administrativ eining i offentleg sektor (ADOS)
 • Kontaktperson i kommune/fylkeskommune
 • Kontaktperson
 • Nestleiar i styret *
 • Norsk representant for utenlandsk eining
 • Sameigarar (registrert hos Skatteetaten)
 • Styret sin leiar
 • Privatperson

* Desse eksterne rollene er ikkje forhåndstildelt nokon av rollane Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som vert kravt for å kunna delegera vidare


Åpne kontaktskjema