Her er ei liste over kven som har fått roller førehandstildelt i Altinn.

  • Innehavar
  • Dagleg leiar
  • Styreleiar
  • Bustyrar
  • Styrande reiar
  • Deltakar med delt ansvar
  • Deltakar med fullt ansvar
  • Komplementar
  • Kontaktperson i adm. eining - offentleg sektor
  • Norsk representant for utanlandsk eining

Åpne kontaktskjema