Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

 • Styrande reiar
 • Daglig leiar
 • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
 • Forretningsførar
 • Innehavar
 • Komplementar (berre fødselsnummer)
 • Kontaktperson i kommune/fylkeskommune
 • Kontaktperson (øvrige einingar bl. a organisasjonsledd) *
 • Norsk representant for utanlandsk eining
 • Sameigarar (registrerte hos Skatteetaten)
 • Styret sin leiar

* Desse eksterne rollene er ikkje forhåndstildelt nokon av rollane Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som vert kravt for å kunna delegera vidare


Åpne kontaktskjema