Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

  • Styrande reiar
  • Bustyrar
  • Daglig leiar/administrerande direktør
  • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
  • Innehavar
  • Komplementar (berre fødselsnummer)
  • Kontaktperson i administrativ enhet i offentlig sektor (ADOS)
  • Kontaktperson NUF 
  • Norsk representant for utenlandsk eining
  • Styret sin leiar

Åpne kontaktskjema