For å nytte dette innloggingsvalet må du fyrst logge inn via ein annen innloggingsmetode og registrere passord og mobilnummer under Profil → Avanserte innstillingar → Innloggingsinformasjon.

Denne innloggingsmetoden blir også brukt av dei som loggar inn via eit datasystem.


Åpne kontaktskjema