For å nytte dette innloggingsvalet må du registrere passord under Profil → Avanserte innstillingar → Innloggingsinformasjon . Denne innloggingsmetoden gir berre tilgang til nokre få tenester i Altinn.


Åpne kontaktskjema