For å nytte dette innloggingsvalet må du bestill nytt kodebrev frå Altinn. Når nytt kodebrev blir teke i bruk, blir eventuelle gamle kodebrev ugyldige.

Eingongskodebrev frå Altinn har 30 kodar og kan ikkje brukast ved innlogging gjennom MinID (eige kodebrev med 20 PIN kodar).


Åpne kontaktskjema