Du loggar deg inn som privatperson i Altinn. Viss du har tilgang på nokon andre enn deg sjølv, kan du etter innlogging velja kven du skal representera.

For å representera eit organisasjonsnummer i Altinn må du anten registrerast med ei ekstern rolle i Einingsregisteret, som til dømes innehavar, dagleg leiar eller leiaren i styret, eller du må få delegert ei rolle på vegne av organisasjonsnummeret i Altinn.


Åpne kontaktskjema