Det kan vera tre årsakar til at du ikkje finn et skjema i sletta:

  • Det er meir enn 2 år sidan skjemaet vart sletta, noko som gjer at det slettast automatisk av Altinn.
  • Nokon har valt å permanent slette skjemaet.
  • Skjema hadde status til utfylling før det vart sletta.

Åpne kontaktskjema