Trinn 1: Installer virksomhetssertifikatet på din datamaskin

Hvordan dette gjøres, kan leverandør av sertifikatet være behjelpelig med (Commfides  eller Buypass).

Trinn 2: Opprett en virksomhetsbruker på Altinn.no

For å registrere en virksomhetsbruker må du først laste opp et sertifikat. Du trenger da en cer-fil. Har du ikke fått den fra din sertifikatleverandør kan du lage den selv, dersom sertifitkatet er installert på maskinen. Se instruksjon for dette lengre ned.

For å kunne registrere og administrere sertifikat og brukere må man ha rollen Tilgangsstyring på virksomheten. Administreringen gjøres på Profil → Avanserte innstillinger → Registrer ny bruker med virksomhetssertifikat.

Første gang må man laste opp sertifikatet (cer-filen), trykk på Last opp sertifikat → velg filen → trykk Neste. Deretter må du opprette en virksomhetsbruker, skriv inn ønsket brukernavn og passord og trykk Lagre

Slik lager du en cer-fil i Windows: Trykk på startknappen → søk på: sertifikat → velg Administrer brukersertifikater → velg Personlig → Sertifikater → høyreklikk på sertifikatet → trykk på Alle oppgaver → Eksporter → deretter bruker du standardvalgene i veiviseren (neste) til du kommer til filnavn, velg et navn på filen og lagre den et sted der du finner den igjen.

Trinn 3: Virksomhetsbruker får delegert roller
Når virksomhetsbrukeren er opprettet, kan daglig leder/styreleder eller annen person med delegeringsrettighet for virksomheten, delegere roller og rettigheter til virksomhetsbrukeren(e).

Roller delegeres til brukernavn fra menyen ProfilAndre med rettigheter til virksomheten.


Åpne kontaktskjema